Extra städdag

HUSARÖ TOMTÄGARFÖRENING 27 April 2019 Hej medlemmar i Tomtägarföreningen! Om ni varit ute på ön under senvintern, har ni säkert sett att januaristormen Alfrida har orsakat stora skador på vår gemensamma mark, bl.a. i form av många nedblåsta träd – säkert fler än 100 träd – med, i vissa fall,…

Continue reading