Dags att betala medlemsavgiften

I år har styrelsen valt att avisera medlemsavgiften samt övriga avgifter till var och en. Detta har i de flesta fall skett med mail. De som inte har mailadress har naturligtvis fått aviseringen med vanlig post.

Detta gör vi för att vi tror att det är svårt att komma ihåg att betala avgifter som inte aviseras, men även för att vi ska veta exakt vad var och en betalar för.

Uppgifterna i aviseringen är hämtade dels från tidigare års inbetalningar, dels från hamnkaptenernas uppgifter om bryggplatser.

”prislista” finns i protokollet som ligger under fliken ”föreningen”

Om någonting är fel i aviseringen är det meningen att man ska ändra detta vid betalning, så att vi till nästa år ska ha helt korrekta uppgifter. Vi ber samtidigt om överseende med ev felaktigheter!

Vid ev frågor kontakta kassören (Marie Dunér-Nygren)

kassor@husarotomt.se

tel: 073-3746835

Kommentarer är stängda