Protokoll årsmötet 2018

Protokollet från årsmötet är nu distribuerat. Det finns även under fliken ”föreningen”, liksom tidigare protokoll.

Kommentarer är stängda