Husarö tomtägareförening och GDPR

  Tomtägareföreningens medlemsregister innehåller information om medlemmarnas namn, adress, fastighetsbeteckning och, i förekommande fall, emailadress. Detta är uppgifter som behövs för att styrelsen ska kunna fullgöra sina åtaganden gentemot medlemmarna. Medlemsregistret är inte åtkomligt för någon utanför styrelsen. Uppgifterna i registret lämnas inte heller ut till någon  utanför styrelsen.

Continue reading

Vår på Husarö

 

Nu är det vår på riktigt! Vattnet är påsläppt, Waxholmsbolaget kör efter vårturlista och Holly går mellan Husarö och Åsättra!

Husarö Lanthandel har öppet fredag – måndag 11-15 under valborgshelgen