Husarö tomtägareförening och GDPR

  Tomtägareföreningens medlemsregister innehåller information om medlemmarnas namn, adress, fastighetsbeteckning och, i förekommande fall, emailadress. Detta är uppgifter som behövs för att styrelsen ska kunna fullgöra sina åtaganden gentemot medlemmarna. Medlemsregistret är inte åtkomligt för någon utanför styrelsen. Uppgifterna i registret lämnas inte heller ut till någon  utanför styrelsen.

Continue reading